För Tibet

Vi var en tapper skara på 6 SvKTR - medlemmar som ville visa vårat stöd för
Tibetanerna i Stockholm den 31 mars.
Dagen då man på många ställen i hela världen slöt upp för det tibetanska folket.