Pressmeddelanden
2015-09-08 Torsdagen den 17 september 2015 kl. 19.30 kommer premiären av SKK Play för uppfödare att ske. Temat för det första programmet i SKK Play för uppfödare är ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”. Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test. Dels ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg. Efter programmet blir det en frågestund dit du under programmets gång kan mejla in dina frågor. Ni kan redan nu ta tillfället i akt och mejla in era frågor på skkplay@skk.se.
För mer information, klicka er in på SKK Play (länk på startsidan).
2015-07-22 Skrivelse från SvKTR till CS ang. ändring av ursprungsland.
2014-06-25 2014 - 06 - 25 Centralstyrelsen gav SRD-K att göra en tolkning av FCIs Cirkulär nr 14-2014 som orsakat en del frågor till SKKs kansli. 

 

2014 - 04 - 06 SVENSKA KENNELKLUBBENS POLICY FÖR RELATIONEN MÄNNISKA-HUND

 

2014 - 02 - 13 Doping information

 

2014 - 01 - 12: BPH information

 

2013 - 10 - 15: Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar.

___________________________________

 
Frågor och svar - SKK Uppfödar och Kennelkonsulentkommittén  

Nya Avtal för uppfödare  

Vägledning vid uttolkning av grundreglernas
avelsparagraf, 2. Avelsetik
   

Nya införselregler från årsskiftet 2012    

Avmaskningskrav till Finland  

Köpa hund