Adresslista SvKTR styrelse 2018

Ordförande
Torbjörn Skaar, Stensötegången 156, 135 35 Tyresö
08–712 71 74 | torbjorn.skaar@comhem.se

Ledamöter
vice ordförande
Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping
0706-08 60 04 | sederholmeva@gmail.com

Kassör
Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan
0703-02 23 70 | kassorsvktr@gmail.com

Sekreterare
Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan
0703-02 23 70 | sekr.svktr@gmail.com

Ordinarie ledamöter

Annika Ulltveit-Moe, Viagården, 705 97 Glanshammar
0734-43 82 64 | annika.u-m@hotmail.com

Anita Vodopivec, Torfinngatan 12, 633 52 Eskilstuna
0702-03 14 68 | anita.vodopivec@telia.com

Jean Häggkvist, Lillpitevägen 125, 946 91 Roknäs
| jean43@live.se

Maria Gustafsson, Hebron 210, 740 45 Tärnsjö
0707-75 66 92 | maria.svktr@gmail.com

Suppleanter
Anna-Karin Laitamaa, Hamnviksvägen 8, 943 33 Öjebyn
0738-00 53 97 | laitamaa@hotmail.com

Göran Löf, Drejargatan 7 1404, 113 42 Stockholm
0705-55 43 60 | goran.lof1@gmail.com

Utställningsansvarig
Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping
0706-08 60 04 | sederholmeva@gmail.com

Avelsansvarig

Annika Ulltveit-Moe, Viagården, 705 97 Glanshammar
0734-43 82 64 | annika.u-m@hotmail.com

Valberedning
TMK - Asta Åberg Martinsaari - Sammankallande
0707-30 38 99 | asta.martinsaari@gmail.com

LAK - Maria Thörnfeldt
0704-47 52 64 | maria.thornfeldt@hotmail.com

TTS - Marika Hümpfner
0702-77 15 83 | lurva114@gmail.com

Medlemsregistrerare
Ann Bonnevier
sekr.svktr@gmail.com

Webmaster
Under byte

Revisorer
Maria Nylander, 0763-17 96 66 | nylander.maria@gmail.com
Daniel Hjelm, | daniel@klastorpet.se

Revisorer suppleanter
Kristina Tervonen, 08-707 60 43 | kristina.tervonen@icloud.com
Arne Tervonen, 08-707 60 43| arne.tervonen@hotmail.com