Utställningar SvKTR 2015

Internetanmälan via mail till Eva Sederholm på sederholmeva@gmail.com

2015 - 01 - 31 Eskilstuna
PM Eskilstuna
Domare: Rob Douma, Holland

2015 - 05 - 16 Piteå
Domare: Tanya Ahlman-Stockmari, Finland

2015 - 05 - 23 Tånga Hed, Vårgårda
Domare LA & TM: Tuula Plathan, kennel Karamain, Finland
Domare TT: Simona Jemelkova, kennel Sengge, Tjeckien

2015 - 05 - 24 Tånga Hed, Vårgårda
Domare TT: Tuula Plathan, kennel Karamain, Finland
Domare LA & TM: Simona Jemelkova, kennel Sengge, Tjekkien

2015 - 10 - 03 Tibethund, Sollentuna
Domare TT: Barbara P Stringer, kennel Incalux, England

Är din hund dopad?Karta över utställningar 2015