Utställningar SvKTR 2018

Internetanmälan

2018-03-24 Vilsta, Eskilstuna
OBS! Förlängd anmälan till 10 mars.
Inbjudan | PM
Domare, alla raser: Tony Moran, Irland

2018-05-11 Tånga Hed, Vårgårda OBS! Fredag
Inbjudan | PM
Domare TT: Sonny Ström
Domare LA & TM: Karin Acker, Tyskland Åke Cronander
Karin Acker utgår p.g.a. dödsfall i familjen.

2018-05-12 Tånga Hed, Vårgårda
Inbjudan | PM
Domare TT: Karin Acker, Tyskland Åke Cronander
Domare LA & TM: Sonny Ström
Karin Acker utgår p.g.a. dödsfall i familjen.

2018-07-14 Piteå Eftermiddags-/kvällsutställning
Inbjudan | PM
Domare, alla raser: Cindy Pettersson

2018-09-29 Tibethund, Sollentuna
Inbjudan | PM
Domare TT: Christofer Habig, Tyskland
Domare LA & TM: Hedi Kumm, Estland

Utställningar SvKTR 2019

2019-04-06 Eskilstuna, Vilsta

2019-06-01 Tånga Hed

2019-07-13 Piteå

2019-10-05 Tibethund, SollentunaÄr din hund dopad?Karta över utställningar 2016