Utställningar SvKTR 2017

Internetanmälan - officiella utställningar

Internetanmälan - inofficiella utställningar

2017-04-01 Eskilstuna
Inbjudan | PM
Domare: Arne Foss, Norge

2017-05-13 Tånga Hed, Vårgårda
Inbjudan | PM
Domare TT: Lotte Jörgensen, Danmark
Domare LA & TM: Cathrin Lundberg Westin

2017-07-15 Piteå Kvällsutställning
Inbjudan | PM |
Domare, alla raser: Torbjörn Skaar

2017-09-30 Tibethund, Sollentuna
Inbjudan | Buffe | PM
Domare TT: Veronica Green, kennel Verony, England
Domare LA & TM: Leni Finne, FinlandÄr din hund dopad?Karta över utställningar 2016