Bli medlem
Medlemsavgiften betalas från och med 2014 till Din Rasklubb!
Medlemskap i enbart SvKTR kan man inte längre vara enligt stadgar och SKK/föreningskommitté.
För att få ställa ut på SvKTR utställningar måste medlemskap vara i den rasklubb Din hundras tillhör.

Tibetanska Terriersällskapet
TTS Postgiro 19 34 46-2

Lhasa Apso Klubben
LAK Bankgiro 5413-1883

Svenska Tibetanska Mastiff Klubben
TMK Bankgiro 287-9856

Medlemsavgifter 2015
Helbetalande 275 kr
Övriga länder 325 kr
Familjemedlemskap 50 kr
Gåvomedlemskap (endast Sverige) till valpköpare ny medlem 150 kr