SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 120913

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Kerstin Eriksson, Jane Edvinsson, Anna Björk,

Anmält förhinder: Jane Otterud, Monika Wahlstedt, adjungerad: Lena Larsman TTS

 

 

§ 58 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

 

§ 59 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Eva Sederholm.

 

§ 60 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 61 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 62 Rapporter

Ordförandes rapport

Kan ej delta på ordförandekonferensen i januari, är upptagen som domare. Skriver ett förslag att ta upp på konferensen angående problematiken med att engagera medlemmar i klubbarna, som funktionärer och ledamöter. Dessutom problemet med medlemsrekryteringen. Vi måste också lösa kassörfrågan snarast, alla uppmanas att tänka ut någon. Vi måste hitta ett billigare alternativ till tryckeri, så tidningen kan leva kvar. Klubbens framtid får diskuteras på rasklubbskonferensen.      

 

Kassörens rapport

Ekonomi: Inte kommit in någon rapport. Gick igenom resultatrapporten för 2:a kvartalet, ser inte så väldigt illa ut, men vi måste vara observant på utgifterna.

 

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

107/12          SKK: Mätfrågor

108/12          SKK: CK Cert jakthundsraser

109/12          SKK: Supreme BIS Tävling 

110/12          SKK: Rökning utställningsringar

111/12          SBK: Utdrag ur just protok. Ang prov & tävling – Agility & Rallylydnad

112/12          SKK: Icke hänvisning - Inget

113/12          SKK: Inbjudan Rasklubbstorget 2012 

114/12          SKK: Specialklubbskonferens jan 2013

115/12          DO tryckerierna

116/12          SBK: Regelrevidering av Rallylydnad 

117/12          STOKK: Inbjudan Stockholms hunddag september, påminnelse

118/12          SKK: Påminnelse, Svåruttalade rasnamn 

119/12          SBK: Angående lydnadsprov 2013

120/12          SKK: Ang avelsboken i uppfödarutbildning

121/12          SHU: Dubbelt medlemskap SHU augusti   

122/12          SKK: Föredragningslista CS 4/12 

123/12          SBK: Regler för reg bevis för utländska hundar på tävling          

124/12          Webbmastern: Uppsägning  

125/12          LAK: Förslag lämnat på mottagare förtjänsttecken

126/12          LAK: Ang uppsättning av hår med clips

127/12          SKK: Seminarium för utst ansv även för rasklubbar

128/12          SKK: Regler för utstkomm. funktionärsstipendium

129/12          SKK: Icke hänvisning – Inget

130/12          SKK: Ang ev justering av 2013 års utst. Program   

131/12          Norge utställning

Protokoll:

120709        TTS               Styrelseprotokoll

 

                      Utställningskritiker Tvååker 120706 – 07  TTS, LAK, TMK

                      Utställningskritiker Vännäs 120616 TTS, LAK

                      Utställningskritiker Piteå 120714 – 15 TTS, LAK, TMK

                      Utställningskritiker Ransäter 120728 – 29 LAK, TMK

                      Utställningskritiker Ronneby 120811 – 12 TTS, LAK, TMK

                      Utställningskritiker Eskilstuna 120818 – 19 LAK, TMK, TTS

                      Utställningskritiker Avesta 120616 – 17 TTS, LAK, TMK

Utgående:

Utställningskritiker – Rasklubbar

12-09-10      SKK: Anmälan seminarium utst.ansvariga för Eva

113/12          SKK: Inbjudan Rasklubbstorget 2012 - Rasklubbar                     

117/12          STOKK: Inbjudan Stockholms hunddag september, påminnelse – Rasklubbar

120/12          SKK: Ang avelsboken i uppfödarutbildning – Rasklubbar

121/12          SHU: Dubbelt medlemskap SHU augusti – SHU 

127/12          SKK: Seminarium för utst ansv även för rasklubbar  – Rasklubbar

128/12          SKK: Regler för utstkomm. funktionärsstipendium – Rasklubbar

Notering:

125/12          LAK: Förslag lämnat på mottagare förtjänsttecken – Beslut att skicka in

126/12          LAK: Ang uppsättning av hår med clips – diskuterades vad och hur man ska hantera detta.

 

 

AU

AU har inget att rapportera.

 

Domar- och utställningskommitté

Tibethund – Totalt 108 anmälda hundar. Tibetansk Spaniel har den största minskningen mot tidigare år. Blev inga domarändringar. Var ca 50 – 60 pers anmälda till buffén. Allt hör löpt på bra. Det blir inga kostnader för domarnas inkvartering, då dessa bor hos vänner, vilket klubben är väldigt tacksamma för. Rasklubbarna har varsitt bord till sitt förfogande.

Haft kontakt med Maria i norr som tröttnat på att få dåligt med hjälp. Har samarbetat med Shih Tzu, ska kolla upp även med Tibetansk Spaniel. Osäkert om vi ska ansöka för utställning 2015 i norr.

Anmälningsavgiften är sedan tidigare beslut höjd 2013.

Förslag till LAK – att flytta sin officiella utställning 2013 en vecka frammåt, krockar annars med Gotland som har internationell dubbelutställning och Göteborg. Beslutades att Eva och Torbjörn kollar upp detta med domaren. AU tog beslut med att flytta till 31 augusti, 2013 eftersom LAK inte hinner ha styrelsemöte innan sista ansökningsdagen, som är 1 oktober.

 

SvKTR-Magasin

Sista manusdagen är 1 november. Arboga tryckeri ska räkna på kostnaden och återkomma med offert. Tar med offert från Åländskt tryckeri till Tibethund.

Det är synd att det finns så mycket material i klubbarna till webbtidning, men inte till vanliga klubbtidningen, det är ju ändå papperstidningen som alltid finns kvar.

Förslag att SvKTRs styrelse också får rasklubbarnas webbtidning – Beslutades att dessa även ska skickas till SvKTRs styrelse.

 

Hemsidan

Måste ha tag i en ny webbmaster, eftersom nuvarande slutar 31/12. Sätta ut på facebook att vi söker webbmaster och även kassör. Pm skickat till webbmastern för Tibethund.

 

Facebook

Har 1 051 vänner och uppdateras kontinuerligt. Tibethund ligger som evenemang.  

Sätta ut att vi söker webbmaster och kassör.

 

Lokalombud

Norra: Inget från Norr.
Södra: Inget från Söder.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Inbjudan till avelsfunktionärerna avseende mötet 6 oktober utanför Uppsala är skickad. Föreläsarplanerna har gått om intet, och Monika hinner inte skaka fram någon nu. Men föreläsare var inte huvudpunkten på mötet utan att diskutera.

30 + 8 böcker av Din Tibetan finns nu. Monika tar med till Tibethund.

 

Övriga aktiviteter

-          Årsmöte 2013 är bokat 14/4, LAK har lämnat förslag att ha det i Eskilstuna, Vilsta. Övriga klubbar uppmanas att komma med förslag till plats.

 

LAK

Det planerade uppfödare/medlemsmötet i september blev inställt p.g.a för dåligt med anmälningar, var endast 2 medlemmar, styrelsen och AK som anmält.

Var en bra dag i Köping på utställningen, hade även fint väder och en bra domare. Webbtidning nr 2 är snart klar att skickas ut. Ska arbeta om skötselråd för LA, den gamla är från början av 80 talet. Angående clips etc – så rekommenderas att publicera i webbtidning, magasin och hemsida vad som gäller.

 

TTS

TTS:s verksamhet flyter på och de olika kretsarna arbetar med diverse aktiviteter, och planerar verksamheten inför hösten och våren 2013.

 

TMK

Vi har haft våran klubbutställning i Ransäter den 25-26 augusti, vår trevliga domare var Anna Törnlöv. Hon gjorde att jätte bra jobb och var väldigt intresserad av våran ras.

Vi hade tur med vädret uppe håll hela lördagen vi hade tipspromenad och lotteri, och på kvällen en gemensam grillfest.

 

§ 63 Övriga frågor

-          Tog upp LAKs förslag på mottagare av SKKs förtjänsttecken – beslutades att skicka in den.

-          Planera en ny aktivitetsdag till våren. Kolla upp med de som deltog i juni. Platsen blir Örebro hundkapp. Kolla upp möjligheten att ha en inoff utställning samtidigt.

 

§ 64 Nästa möte  

Telefonmöte 16/10 2012 kl. 19.00

 

§ 65 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                         

 

 

 

Ann Bonnevier

 

Justeras:                                                                     Justeras:

 

 

 

Torbjörn Skaar                                                           Eva Sederholm

Ordförande                                                                 Ledamot