Bli Medlem

Bli medlem

 

Medlemsavgiften betalas från och med 2014 till Din Rasklubb!

Medlemskap i enbart SvKTR kan man inte längre vara enligt stadgar och SKK/föreningskommitté.

För att få ställa ut på SvKTR utställningar måste medlemskap vara i den rasklubb Din hundras tillhör.


Tibetanska Terriersällskapet

TTS Postgiro 19 34 46-2


Lhasa Apso Klubben

Mer information hittar du på http://lhasaapsoklubben.se/blimedlem.html


Svenska Tibetanska Mastiff Klubben

TMK Bankgiro 287-9856


Medlemsavgifter 2018

Helbetalande 275 kr

Övriga länder 325 kr

Familjemedlemskap 50 kr

Gåvomedlemskap (endast Sverige) till valpköpare ny medlem 150 kr