Styrelsen

SvKTR styrelse 2022

 

 

Adresslista SvKTR styrelse 2022

 

Ordförande

Torbjörn Skaar, Stensötegången 156, 135 35 Tyresö
Tfn 0704-71 48 69 mail -
torbjorn.m.skaar@gmail.com

 

Ledamöter

vice ordförande

Annika Ulltveit-Moe, Viagården, 705 97 Glanshammar

Tfn 0734-43 82 64 - mail – annika.u-m@hotmail.com

 

Kassör

Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan

Tfn 0703-02 23 70 - mail – kassorsvktr@gmail.com

 

Sekreterare

Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan

Tfn 0703-02 23 70 - mail – sekr.svktr@gmail.com

 

Ordinarie ledamöter

Anita Vodopivec, Gunnatorp 4, Knutstorp, 574 76 Korsberga

Tfn 0702-03 14 68 – mail - anitavodop@gmail.com

 

Jean Häggkvist, Lillpitevägen 125, 946 91 Roknäs

Tfn 0703-73 41 01 – mail - jean43@live.se

 

Anna-Karin Laitamaa, Hamnviksvägen 8, 943 33 Öjebyn

Tfn 0738-00 53 97 – mail - laitamaa@hotmail.com

 

Anna Friberg, Elestorpsvägen 100, 260 51 Ekeby

Tfn 0768-66 56 66 – mail - anna.friberg@live.se

 

 

Suppleanter:

Marie Callert, Rosenhill Ekebergsv.77, 291 92 Kristianstad

Tfn – mail – marie.callert@gmail.com

 

Marika Hümpfner, Mäster Karls väg 29, 165 73 Hässelby

Tfn 0702-77 15 83 - lurva114@gmail.com

 

 

Utställningsansvarig:

Anita Vodopivec, Gunnatorp 4, Knutstorp, 574 76 Korsberga

Tfn 0702-03 14 68 – mail - anitavodop@gmail.com

 

Marie Callert, Rosenhill Ekebergsv.77, 291 92 Kristianstad

Tfn – mail – marie.callert@gmail.com

 

Anmälnings mottagare:

Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping

Tfn 0706-08 60 04 - mail – sederholmeva@gmail.com

 

Avelsansvarig:

Annika Ulltveit-Moe, Viagården, 705 97 Glanshammar

Tfn 0734-43 82 64 - mail – annika.u-m@hotmail.com

 

 

Valberedning

Eva Sederholm Tfn 0706-08 60                                     Sammankallande

Mail: sederholmeva@gmail.com

 

Helene Höglund Tfn 0768-12 50 20

Mail: abergh3@gmail.com

 

Gunilla Albrigtsen Tfn 0736-55 02 04

Mail: gunilla.albrigtsen@gmail.com

 

 

Medlemsregistrerare

Ann Bonnevier - sekr.svktr@gmail.com

 

Webmaster

Jeanette Petersson – mail - svktrhemsida@gmail.comRevisorer

Marie Rickan Tfn 0736-32 45 39 – mail - marie.rickan@gmail.com

Christina Fogel Tfn 0706-71 37 36 – mail - info@bainangs.se

 

Revisorer suppleanter

Susanne Nevelius Tfn 073-844 15 85 – mail - nevelius@gmail.com

Maria Åhlin Tfn 0702-67 97 15 – mail - killingeredovisning@telia.com