Styrelsen

SvKTR styrelse 2023

 

 

Adresslista SvKTR styrelse 2023


Ordförande
Torbjörn Skaar, Stensötegången 156, 135 35 Tyresö
Tfn 0704-71 48 69 mail - torbjorn.m.skaar@gmail.com


Ledamöter

vice ordförande
Marie Callert, Rosenhill Ekebergsv.77, 291 92 Kristianstad
Tfn – mail – marie.callert@gmail.com


Kassör
Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan
Tfn 0703-02 23 70 - mail – kassorsvktr@gmail.com


Sekreterare
Ann Bonnevier, Bäcketorp Erstorp 142, 716 94 Mullhyttan
Tfn 0703-02 23 70 - mail – sekr.svktr@gmail.com


Ordinarie ledamöter
Anita Vodopivec, Gunnatorp 4, Knutstorpet, 574 76 Korsberga
Tfn 0702-03 14 68 – mail - anitavodop@gmail.com


Jean Häggkvist, Lillpitevägen 125, 946 91 Roknäs
Tfn 0703-73 41 01 – mail - jean43@live.se


Anna-Karin Laitamaa, Hamnviksvägen 8, 943 33 Öjebyn
Tfn 0738-00 53 97 – mail - laitamaa@hotmail.com


Anna Friberg, Elestorpsvägen 100, 260 51 Ekeby
Tfn 0768-66 56 66 – mail - anna.friberg@live.se


Suppleanter:
Marika Hümpfner, Mäster Karls väg 29, 165 73 Hässelby
Tfn 0702-77 15 83 - lurva114@gmail.com


Jeanette Jarnesand, Solstensgärdet 15, 435 35 Mölnlycke
Tfn 0766-49 42 98 – mail – jenette.jarnesand@harryda.se


Utställningsansvarig:
Anita Vodopivec, Gunnatorp 4, Knutstorpet, 574 76 Korsberga
Tfn 0702-03 14 68 – mail - anitavodop@gmail.com


Marie Callert, Rosenhill Ekebergsv.77, 291 92 Kristianstad
Tfn – mail – marie.callert@gmail.com


Anmälnings mottagare:
Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping
Tfn 0706-08 60 04 - mail – sederholmeva@gmail.com


Avelsansvarig:
Marika Hümpfner, Mäster Karls väg 29, 165 73 Hässelby
Tfn 0702-77 15 83 - lurva114@gmail.com


Valberedning
Gunilla Albrigtsen Tfn 0736-55 02 04 Sammankallande
Mail: gunilla.albrigtsen@gmail.com


Helene Höglund 
Mail: abergh3@gmail.com


Maria Thörnfeldt Tfn 0704475264
Mail: maria.thornfeldt@hotmail.com


Medlemsregistrerare
Ann Bonnevier - sekr.svktr@gmail.com


Webmaster
Jeanette Petersson – mail - svktrhemsida@gmail.com


Revisorer
Christina Fogel Tfn 0706-71 37 36 – mail - info@bainangs.se


Ulrika Schoerner Strand Tfn – mail - ulrikastrand@gmail.com


Revisorer suppleanter
Susanne Nevelius Tfn 073-844 15 85 – mail - nevelius@gmail.com


Maria Åhlin Tfn 0702-67 97 15 – mail - killingeredovisning@telia.com